Léčení s minerály

Využití drahých kamenů při léčení provází lidstvo po dlouhá staletí. Historické poznatky vedou až k národům Mezopotámie, \indie, či starého Řecka a Říma. Ke konci 17. století léčba drahými kameny poklesla a naopak byly spojovány s řadou pověr a mýtů. Moderní poznatky z oboru fyziky a chemie vysvětlují alespoň částečně mechanismy fungování minerálů při léčbě a drahé kameny se opět dostávají do zájmu lidí. Léčivá síla minerálů je založena na skutečnosti, že všechno – živá těla i neživé předměty, se nachází v neustálém kontaktu se svým okolím a pod jeho vlivem. Světlo, teplo a všechny ostatní druhy záření jsou neustále přijímány a transformovány a tedy i kameny svým zářením mají významný vliv na zdraví člověka. Toto záření má sice menší intenzitu, zato je ale trvalé a účinné.

Postupem času jsme jako lidstvo ztratili své znalosti a dovednosti, instinkty, zvyky a způsoby chování a pravidla soužití s přírodou, které nás pojily s rodnou Zemí. Právě kameny jsou svojí harmonickou dokonalostí prostředníky, kteří nám pomáhají  nalézt znovu to ztracené, co ve svém životě postrádáme. Soulad s vesmírem  v jeho neměnné a věčné formě a životodárné energii. A právě drahé kameny jsou svoji čistotou, barevnou škálou a krásou vyvolenými ve světě minerálů, v nichž je soustředěna duchovní síla. V každém z nich je koncentrována –  přes barvu, krystalickou mřížku, vrostlice, strukturu i způsob geneze a opracování – síla, která pokud jsme ochotni a schopni vnímat a přijímat, nám dodává energii tam, kde se nám aktuálně nedostává.

Z několikaletého využívání kamenů při léčbě svých blízkých a kamarádů, či při meditacích je možné říci, že kameny a jejich vliv fungují i na nevědomé úrovni. Není tedy nutný fyzický kontakt s minerálem, ale jen umístění kamenů v blízkosti léčené osoby. Časté dotazy také směřují k rychlosti léčby. Na některé minerály reaguje tělo okamžitě -bolest hlavy, problémy s usínáním, či pokles krevního tlaku nebo teploty. Komplikovanější iónemocnění vyžadují dlouhodobější kontakt s minerálem – v podobě šperku nošeného na těle, elixírů, atd….