Miracle mineral ENERGY ART

Harmonizační a léčivé obrazy jsou nejen krásným a netradičním doplňkem interiéru domova, kanceláře nebo jiných prostor, svým energetickým působením ovlivňují rozpoložení člověka i jeho domácích mazlíčků, kteří se v jejich dosahu nachází. Barevné spektrum v kombinaci s minerály, polodrahokamy a přírodninami navozuje harmonií těla, mysli i duše a zároveň ovlivňuje energii samotného prostoru. Můžete je použít pro meditaci, podpořit léčení, navodit správnou atmosféru pro tvůrčí činnost, klid, odpočinek, ale i složitá vyjednávání. Nebo obraz upoutá pozornost jako krásná a neobyčejná osobitá dekorace. Každý z nich je originál plný energie, tvořený se záměrem a láskou. V popisu zjistíte poselství a vlastnosti konkrétního díla.

Na této stránce najdete pouze větší rozměry obrazů, pokud potřebujete jen malý harmonizační obrázek, podívejte se na nabídku v našem e-shopu.

Harmonizing and healing images are not only a beautiful and unusual addition to the interior of your home, office or other spaces, they also affect everything living that is within their reach with their energetic influence. The color spectrum in combination with minerals, semi-precious stones and natural materials creates harmony of body, mind and soul and also affects the energy of the space itself. You can use them for meditation, support healing, create the right atmosphere for creative activity, calmness, rest, but also difficult negotiations. Or the image will attract attention as a beautiful and extraordinary original decoration. Each of them is an original full of energy, created with intention and love. In the description you will find the message and properties of a specific work.

On this page you will find only larger sizes of pictures, if you need only a small harmonizing picture, look at the offer in our e-shop.

ABOUT ME

My name is Lenka Angelika Tichá, I studied geology at the Faculty of Science at Masaryk University in Brno.

I have been interested in stones and minerals since childhood, but fate directed me to the media world for 25 years. After a career as a television reporter and director, I worked as a media advisor to important personalities and companies.

In 2018 I started creating textured paintings with minerals and natural objects. Through them, I bring harmony to people in all areas of their lives. I believe that the energy of minerals combined with colours can bring balance to the mind, body, and soul.

Portfolio pro vaši inspiraci

OBJEDNAT SI OBRAZ NA MÍRU / ORDER A CUSTOM PICTURE