Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu na stránkách www.miraclemineral.cz společnost FASHION FILM PRODUCTION s r.o., IČO 26231620, sídlo Úvoz 59, Brno, 602 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. 

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je společnost FASHION FILM PRODUCTION, s r.o., se sídlem Úvoz 59 Brno, 602 00, IČO 26231620 (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: angelika@miraclemineral.cz
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu. 

 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.miracleminaral.cz.;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy; 
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. 

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na webové stránce www.miraclemineral.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů; 
 2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo); 
 3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem; 
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. 

 

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu; 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • WordPress (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba); 
 • Zasilkovna a.s.(doručovací služba)
 • Google Analytics (analýza webových stránek); 

 

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům; 
 2. Na opravu osobních údajů; 
 3. Na vymazání osobních údajů; 
 4. Vznést námitku proti zpracování; 
 5. Na přenositelnost údajů; 
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: angelika@miraclemineral.cz;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. 

 

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího; 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.miraclemineral.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá; 
 2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce; 
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce. 

 

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.června 2023