Blog a novinky

Kameny jako součást každodenního života – novinky a tipy, jak mohou minerály zpříjemnit a zefektivnit život.

Není náhodou, že se na některých místech cítíte lépe, zatímco jinde jste podráždění a vyčerpaní. Horniny a minerály jsou významnou složkou litosférických desek, které tvoří základy kontinentů, na nichž žijeme. A právě složení podloží, blízkost a geneze horských masivů a mnoho dalších faktorů se projevuje v interakci s lidským tělem na našem vnitřním chemickém a energetickém mikrosvětě a následně na našem rozpoložení, pocitech, chování i zdraví. Již v dávné minulosti moudří mudrci a vědmy pracovali právě s těmito prvky sounáležitosti s přírodou při plánování staveb pro bydlení, při volbě míst pro rituály a léčení.

Postupem času jsme jako lidstvo ztratili své znalosti a dovednosti, instinkty, zvyky a způsoby chování a pravidla soužití s přírodou, které nás pojily s rodnou Zemí. Právě kameny jsou svojí harmonickou dokonalostí prostředníky, kteří nám pomáhají nalézt znovu to ztracené, co ve svém životě postrádáme. Soulad s vesmírem v jeho neměnné a věčné formě a životodárné energii. A právě drahé kameny jsou svoji čistotou, barevnou škálou a krásou vyvolenými ve světě minerálů, v nichž je soustředěna duchovní síla. V každém z nich je koncentrována – přes barvu, krystalickou mřížku, vrostlice, strukturu i způsob geneze a opracování – síla, která pokud jsme ochotni a schopni vnímat a přijímat, nám dodává energii tam, kde se nám aktuálně nedostává.

Originální dárek na míru

Vybíráte obraz nebo náramek pro sebe, pro konkrétní účel či osobu? Pokud si v nabídce nevyberete, případně prostě chcete skutečně osobní jedinečný dárek, napište mi, společně připravíme obraz či náramek přímo na míru.